Frågor & svar

Fraagorsvar
Kan jag miljökompensera
min resa?

Linkicon Thumb Svaret får du här

ECPAT Hotline

ECPAT driver sedan 2005 en hotline dit vem som helst anonymt kan anmäla misstänkt barnsexhandel. Efter sortering vidarebefordrar ECPAT alla relevanta tips till polisen. Om ärendet är akut ska anmälan alltid göras till polisen.

Linkicon Thumb Läs mer om ECPAT
Linkicon Thumb Om ECPAT Hotline

Hållbart resande med Thomas Cook-gruppen


Hallbart 1

Samtidigt som allt fler reser påverkas den globala miljön, länder vi semestrar i och människor som lever i dessa länder. På Ving och i Thomas Cook-gruppen arbetar vi aktivt för att minimera de negativa och öka de positiva effekterna av turismen. Vi är emot alla former av illegala och exploaterande former av turism. Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet och då vi samabetar med lokala partners.


Linkicon Thumb Hållbart resande med Ving och Thomas Cook-gruppen

Stödprojekt i urval


Rhodos Small Plantering av skog på Rhodos
Under årets varma månader är brandfaran stor runt Medelhavet och på många ställen förstörs stora skogsområden som en följd av bränder. Därför har vi engagerat oss i plantering av ny skog på Rhodos.

Linkicon Thumb 1500 nya träd planterade 
Mexiko Small City of Joy, Mexiko
"City of Joy" är en liten stad uppbyggd av bl.a. skolor. barnhem och sjukhus i utkanten av Cancun. I slutet av 1990-talet var Cancun den snabbaste växande staden i mexiko och bara några kilometer från de fina stränderna bredde fattigdomen ut sig.

Linkicon Thumb Ving stödjer City of Joy